Meken
Smedjebacken


Innanför det gamla valsverkets fasad finns en konsthall och ett kulturhus för nyskapande utställningar och kreativa möten. Miljön som präglats av tungt arbete har i dag blivit en skärningspunkt där kultur och industriarv möts.

Under året visar MEKEN flera egenproducerade utställningar där lokala, nationella och internationella konstnärer deltar. Återkommande är bland annat sommarens stora utställning. Den bjuder ofta på ett flertal konstnärers verk som har en gemensam utgångspunkt i ett tema eller i ett material. En annan fast punkt är Ahlbäckpristagares separatutställning under hösten.

MEKEN ligger intill Kolbäcksån i centrala Smedjebacken, mitt i ett område av kulturhistorisk bebyggelse och alltjämt vägg i vägg med stålindustrin den växt fram ur. Genom åren har MEKEN formats för nya användningsområden och är i dag en rå industrihall där betong, järnbalkar och rymd utgör resonansbotten för samtidens olika uttrycksformer.

För aktuella utställningar och öppettider, se hemsida eller sociala kanaler här intill.