Maskinhuset
Grängesberg


Maskinhuset är en vacker, industriell funkispärla bland Bergslagens industriarv. Byggnaden rymde under gruvtiden flertalet komponenter för gruvans drift och öppnades 2012 för besökare. Tillfälliga konstutställningar arrangeras ofta sommartid.

För aktuella utställningar och öppettider, se hemsida eller sociala kanaler här intill.


Dillners väg 10, Grängesberg
0240-860 00
www.mittgrangesberg.se